BẠN MUỐN KHẢO SÁT GIÁ CĂN NHÀ???

 • B1: CHỌN PROFILE
 • B2: CHỌN LOẠI KÍNH
 • B3: CHỌN BỘ PHỤ KIỆN
 • B4: CHỌN MẪU + NHẬP KÍCH THƯỚC
 • 1) Cửa đi 4 cánh mở quay + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 2) Cửa đi 4 cnh mở xếp trượt 3+1
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 3) Cửa đi 4 cánh m lùa + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 4) Cửa đi 2 cánh mở quay + Fix trên và 2 bên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 5) Cửa đi 2 cánh mở quay + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 6) Cửa đi 2 cánh mở lùa + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 7) Cửa đi 1 cánh mở quay + fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 8) Cửa đi 1 cánh mở quay
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 9) Cửa đi 1 cánh mở quay (wc)
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 10) Cửa sổ 4 cánh mở quay + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 11) Cửa sổ 4 cánh mở lùa + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 12) Cửa sổ 2 cánh mở quay + Fix trên và 2 bên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 13) Cửa sổ 2 cánh mở quay + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 14) Cửa sổ 2 cánh mở quay
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 15) Cửa sổ 2 cánh mở lùa + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 16) Cửa sổ 2 cánh mở lùa
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 17) Cửa sổ 1 cánh mở quay + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 18) Cửa s 1 cánh mở quay
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 19) Cửa sổ 1 cánh mở ht + Fix trên
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 20) Cửa sổ 1 cánh mở hất
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 21) Cửa sổ 1 cnh mở hất (wc)
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • 22) Vách kính
  Chiều cao (mm)
  Chiều rộng (mm)
  Số lượng
 • Tích chọn thêm yêu cầu


 • Thông tin liên hệ
  HỌ TÊN *
  SĐT *
  EMAIL
  ĐỊA CHỈ CÔNG TRÌNH